Walter Gillijnsschool Zutphen

Vorige week is de bouw van de nieuwe Walter Gillijnsschool in Zutphen van start gegaan, naar ontwerp van Ronnie Kuiper. De nieuwbouw omvat 12  klaslokalen voor jenaplanonderwijs, een kinderdagverblijf Het Kleurrijk en ruimtes voor buitenschoolse opvang. Opdrachtgever is de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKGB).

begane grond

Voor de tweelaagse opbouw en de bijzondere plattegrondvorm heeft de architect zich laten inspireren door de oude verdedigingswerken van Zutphen en de stedenbouwkundige setting. Aan de pleinzijde bevinden zich twee hoofdentrees met de aula achter een met groene vlakken gevulde glaswand. Hier opent de school zich naar buiten toe en refereert met het veelhoekige verloop aan de ravelijnen van de vesting. De klaslokalen zijn gegroepeerd langs de west en noordgevel in aansluiting op de omringende woonwijk. Per twee klassen met een eigen entree. Het platte dak zal deels worden voorzien van een groendak.

verdieping