Openbare Basisschool Wezerdreef

In Utrecht wordt binnenkort gestart met de bouw van een nieuw schoolgebouw voor OBS Overvecht (OBO) aan de Wezerdreef. Het is voor Van Hoogevest Architecten de vierde Vreedzame School in de wijk Overvecht (na de Marcusschool, Joannes XXIII en Kindercluster Teun de Jager). OBS Overvecht voert sinds januari het predicaat Excellente School.

Het ontwerp van Ronnie Kuiper valt op door de ronde vormen in een wijk waar alles recht is. Er is voorzien in acht leslokalen, twee speellokalen en een ouderlokaal. Ook is er ruimte voor VVE, de voor- en vroegschoolse opvang. Om drukte op de gangen te voorkomen hebben alle groepen een eigen toiletgroep. De aula met een grote keuken ligt als spil in het midden van de school. Dit is de centrale ontmoetingsplek. Kinderen gaan hier aan de slag met talentontwikkeling, óók in de keuken.

Het ouderlokaal is verbonden met de aula. Ouders kunnen er een kop koffie drinken, trainingen volgen en naar bijeenkomsten gaan van bijvoorbeeld de ouderraad. Twee speellokalen op de benedenverdieping kunnen makkelijk worden omgevormd tot een grote ruimte die geschikt is als gymzaal of voor presentaties voor de hele school, zeker als de aula er aan wordt gekoppeld. Er is ook een tribune ontworpen. Het ontwerp gaat uit van veel licht en goed contact tussen de buiten en binnenruimte. Bovenop de speellokalen komt een daktuin. Kinderen kunnen hier in mini-moestuinen leren hoe groenten en andere planten groeien. Bij het nieuwe schoolgebouw komt een nieuw schoolplein met ruimte voor sport en spel, ontdekkend leren en veel groene elementen.

In mei wordt het oude schoolgebouw gesloopt. Naar verwachting is de nieuwe school in de zomer van 2015 gereed.

Bekijk de website van OBS Overvecht