Eerste paal uitbreiding Dr. Bosschool

Donderdag 31 oktober is de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van de openbare basisschool aan de Nolenslaan in Utrecht, de Dr. Bosschool. De school is in 1953 gebouwd en karakteristiek voor de wederopbouw architectuur uit de jaren vijftig. De oude school wordt gerenoveerd en uitgebreid tot een grootte van 3.390 m² bvo met 21 groepen, 2 speellokalen, een gymzaal, een VVE-ruimte en buitenschoolse opvang.

Extra groepsruimten worden gesitueerd onder een eerdere uitbreiding op palen aan de oostzijde. Tussen de bestaande Oost- en Westgevel zijn twee nieuwe speellokalen ontworpen, die ook samengevoegd kunnen worden tot één grote ruimte met podium. Daarboven wordt een nieuwe gymzaal gesitueerd, in een uitkragend bouwlichaam. Het ontwerp laat daarmee de architectuur van de bestaande school zoveel mogelijk ongemoeid.

Met veel creativiteit is gezocht naar mogelijkheden om in de oude school nieuwe voorzieningen in te brengen met behoud van de bestaande structuur. Daartoe worden gangen omgebouwd tot uitloopzone met moderne leerpleinen. In de huidige gymzaal komt een nieuwe verdieping en worden de personeelsruimten en kleedkamers ondergebracht. De zolderverdieping wordt omgebouwd tot onderwijsgebied voor vijf groepen met nieuwe (dak)ramen voor daglichttoetreding. In het terreinplan zijn drie zones ontworpen voor bewegend, waarnemend en tactiel spelen.

In de school worden zogenaamde schakeldomeinen gecreëerd. Met flexibele meubels naar ontwerp van STOOM Architectuur kunnen leslokalen, speellokalen en werkplekken na schooltijd worden veranderd in aantrekkelijke opvangruimtes voor kinderen. Twee onderbouwlokalen en de VVE-ruimte kunnen worden omgebouwd tot huiskamers en twee spreekkamers kunnen worden gebruikt als atelier en chillplek voor de grotere kinderen. 

Klik hier voor de website van de Dr. Bosschool