Subsidie voor herbestemming

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten. De regeling kan u, als eigenaar van een monument met een lastige herbestemming, helpen te voorkomen dat het monument langere tijd leeg staat en daardoor snel achteruit gaat.

Met de subsidie voor herbestemming wordt u financieel gesteund in het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming van uw monument. Ook kunnen wij u helpen met een plan voor een bredere bestemming van uw gebouw. Daarnaast is er ook een regeling om gedurende dit onderzoek de hoogst noodzakelijke maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van uw monument gesubsidieerd te krijgen.

Van Hoogevest Architecten kan de subsidieaanvraag kosteloos voor u verzorgen. De aanvragen dienen tussen 1 oktober en 30 november 2013 ingediend te worden. De onderdelen die wij in de aanvraag aanbieden en na toekenning van subsidie voor u kunnen uitvoeren zijn:
- cultuurhistorisch- en archiefonderzoek (noodzakelijk ter onderbouwing van de ingreep);
- onderzoek en rapportage van de bouwtechnische conditie en -aanpassingsmogelijkheden;
- schetsplan, in varianten, van de gebruiksmogelijkheden (ook in 3D-visualisaties);
- berekening van de bouwkundige investeringskosten;
- berekening van de installatietechnische aanpassingen;
- voorstellen van duurzaamheidsmaatregelen;
- overleg over de haalbaarheid met de vergunningverlenende instanties;
- marktonderzoek / consultatie ten behoeve van de financiële haalbaarheid.*
* voor laatstgenoemd onderdeel werken wij samen met KAAder kerkadvies

Lees meer over de subsidie voor herbestemming op monumenten.nl

Lees hier de brochure Subsidieregeling herbestemming

Foto: interieur Museumboerderij Oost Leeuwenstein, door Frank Hanswijk