Reconstructie en restauratie poorten

In 2012 won Ron Verduijn de prijsvraag voor de reconstructie van de laat-middeleeuwse Geulpoort in Valkenburg, die in de 17e eeuw werd afgebroken. Met deze herbouw wil de stad Valkenburg het historische beeld van de vestingstad herstellen en versterken. De nieuwe stadspoort wordt niet alleen een icoon binnen het stadsbeeld, maar ook een functioneel gebouw dat bezoekers op verschillende niveaus de oude en nieuwe stad laat ervaren. Maandag 10 maart zijn de werkzaamheden voor de herbouw van de Geulpoort van start gegaan.

impressie stadszijde Geulpoort

De fundamenten van de Geulpoort zijn twee jaar geleden blootgelegd. De reconstructie baseert zich onder meer op deze restanten en historische afbeeldingen. Heel bewust is gekozen voor partieel herstel van de gekanteelde stadsmuur aan weerszijden van de toren. Hierdoor krijgt het gebouw een duidelijke stadskant en buitenkant. Inwendig leidt de zich versmallende wenteltrap de bezoeker naar boven. In de nieuwe kap is een rondlopende glasstrook opgenomen waardoor men een panoramisch overzicht krijgt over de omgeving en ook de historische link gelegd kan worden naar de (deels) bewaard gebleven andere twee stadspoorten van Valkenburg.

Van Hoogevest Architecten heeft ook opdracht gekregen voor herstel en completering van de Grendelpoort. Uit bouwhistorisch onderzoek blijkt dat de Grendelpoort voorheen minstens één extra verdieping heeft gehad. De oude situatie wordt hersteld, inclusief kapjes. De werkzaamheden aan de Grendelpoort zullen waarschijnlijk in april starten. 

impressie Grendelpoort in de nieuwe situatie

Lees hier het artikel in Dagblad De Limburger ‘Vracht mergel voor Valkenburg’