Start renovatie Stadsschouwburg Utrecht

Vandaag is de renovatie van de Stadsschouwburg in Utrecht van start gegaan. Het plan van Ronnie Kuiper omvat naast verbetering van het entreegebied, een structurele aanpassing van de Blauwe Zaal als vlakke vloertheater met zicht op het park en multifunctionele mogelijkheden voor deze ruimte. De kantoorruimtes, die nu verspreid door het gebouw zijn ondergebracht worden ontmanteld en geclusterd ondergebracht in het daartoe aan te passen souterrain. Het restaurant Zindering wordt uitgebreid en heringericht.

animatie van het nieuwe entreegebied

In het ontwerp is duidelijk rekening gehouden met de esthetische en ruimtelijke kwaliteiten van het oorspronkelijke gebouw, dat in 1937 werd ontworpen door architect Willem Marinus Dudok. Als restauratiearchitect van Dudok's Raadhuis in Hilversum is dit werk ons op het lijf geschreven, zou je kunnen zeggen. In een tweede fase zal ook de Douwe Egbertszaal worden aangepast aan de eisen van deze tijd. De komende zomermaanden is het restauratant gesloten, maar loopt het theaterprogramma in de Douwe Egbertszaal gewoon door. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stadsschouwburg.

Foto: animaties door Oswald Tacx van Wincx, links boven de nieuwe inrichting van de Blauwe Zaal met een inschuifbare tribune.