Voorstel Nationaal Ensemble Soestdijk door naar de finale ronde

Het plan Nationaal Ensemble Soestdijk is één van de vier geselecteerde partijen voor de herbestemming van Paleis Soestdijk en het landgoed. Hen wordt gevraagd om hun ideeën verder uit te werken tot een zakelijk rendabel en en uitvoerbaar plan. De keuze uit de 120 ingediende plannen is gemaakt door vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, van de gemeenten Soest en Baarn en van het Rijksvastgoedbedrijf, op advies van een onafhankelijke beoordelingscommissie onder leiding van voormalig minister Sybilla Dekker. 

Naast Van Hoogevest Architecten BV, maken de volgende partijen deel uit van het consortium: VolkerWessels, DGO Concept, Staatsbosbeheer, H+N+S Landschapsarchitecten en Cultureel Organisatiebureau Artifex. Uitgangspunt van dit voorstel is om bezoekers de relatie tussen ontwikkelingen van verleden, heden en toekomst in ons Koninkrijk te laten ervaren. Het paleis krijgt als ‘Huis van het Verleden’ een multifunctionele programmering en een officiële functie. Een nieuw paviljoen in het park, het ‘Huis voor de Toekomst’, belicht nationale thema’s via een ‘experience’ die een breed publiek, maar vooral de jongere generatie zal aanspreken.

Paleis Soestdijk is in de zeventiende eeuw gebouwd als particuliere buitenplaats, maar is bijna steeds bewoond geweest door Oranjes. Juliana en Bernhard trokken er in 1937 in en woonden er tot aan hun dood in 2004. In 2006 stelde de Staat, eigenaar van het complex, het paleis open voor bezoek toen bleek dat de Oranjefamilie er geen belangstelling meer voor had. Renovatie van de verouderde residentie gaat meer dan 100 miljoen euro kosten.

Zie de publicatie op de website van de Rijksoverheid

Klik hier voor de brief van minister Blok