Symbolische eerste restauratiehandeling in het koor van de Goudse Sint-Jan

Vanmiddag wordt de eerste handeling verricht voor de koorrestauratie van de Sint-Janskerk in Gouda. De fundamenten van de pijlers in het koor zijn gaan zakken en moeten worden verstevigd. Restauratiearchitect Gijsbert van Hoogevest zal vanmiddag terugblikken en vooruitblikken op het funderingsherstel van de koorkerk in de Sint-Jan. Daarna vindt de eerste symbolische restauratiehandeling plaats via het boren van de eerste funderingspaal, door de heer Mr. J.F. Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. De voorzitter van de Broederschap Sint-Jan, tevens lid van de Restauratie Commissie, de heer G.H. van Nieuwpoort, opent de bijeenkomst namens het kerkbestuur.

Bezoek in 1978 van Koningin Juliana aan de Goudse Sint-Janskerk, die toen gerestaureerd werd onder leiding van Teus van Hoogevest (rechts van de Koningin). Foto: Anefo

Een eeuw geleden vond een belangrijke herfundering van de koorpijlers plaats, uitgevoerd onder leiding van het bureau van Pierre Cuypers. De vroeg-twintigste-eeuwse verbreding van het fundament is losgekomen van de oude fundering en ook de tussengelegen spaarbogen zijn verzakt. In de jaren 70 van de 20ste eeuw is de Sint-Janskerk onder leiding van Teus van Hoogevest gerestaureerd. Toen is ook een belangrijk deel van de fundering van de buitenmuren verstevigd, met succes want deze fundering staat stabiel. De huidige koorrestauratie wordt ook weer uitgevoerd onder leiding van Van Hoogevest Architecten. De nu gehanteerde methode voor herfundering is vergelijkbaar met de manier waarop in de jaren 70 de herfundering is uitgevoerd onder de buitenmuren.

Klik hier voor meer op de website van de Sint-Janskerk

Een impressie van het startschot voor de koorrestauratie:

Presentatie door Gijsbert van Hoogevest

Het boren van de eerste van 55 nieuwe funderingspalen