Restauratie en groot onderhoud aan de Utrechtse Domkerk

De Utrechtse Domkerk wordt al sinds de laatste grote restauratie, die ruim 30 jaar geleden werd uitgevoerd onder leiding van Van Hoogevest Architecten, regelmatig onderhouden. Dit jaarlijkse werk behoudt het monumentale kerkgebouw in goede staat waardoor grote en kostbare restauraties voorkomen kunnen worden. Door subsidie van de overheid via de BRIM-regeling en door financiële steun van de Provincie en de Gemeente Utrecht in het kader van de Erfgoedparels, is het mogelijk om dit jaar groot onderhoud en partiële restauraties uit te voeren aan de kooromgang.

Het gaat om natuursteenherstel aan de raamharnassen, balustrade, wimbergen en luchtbogen. De vele natuursteensoorten die voorkomen aan de Domkerk, zoals de Udelfanger zandsteen en de Ettringer tufsteen, maar ook de versieringen in terracotta hebben schade die hersteld moet worden. In sommige gevallen betreft het een natuurlijk verouderingsproces, maar ook is schade ontstaan door roestende negentiende-eeuwse ankers of mosaangroei. Steeds wordt bekeken in hoeverre het nodig is om de gehele steen te vervangen of dat kan worden volstaan met vervanging van onderdelen in mortel. Het werk duurt tot begin volgend jaar.

Foto's

Links boven de kooromgang van de Domkerk met de pinakels (Italiaanse natuursteen Peperino Duro) die bij de restauratie Van Hoogevest zijn geplaatst als verwijzing naar de middeleeuwse situatie. Foto hierboven: schadebeeld aan de terracotta kruisbloemen op de luchtbogen. Foto's Jan Roest van Van Hoogevest Architecten.