5 miljoen euro subsidie voor erfgoed van Valkenburg.

De gemeente Valkenburg en de provincie Limburg steken vijf miljoen euro in de herbouw van de Geulpoort en de restauratie van de Grendelpoort, de heraanleg van de stadsgracht in het Halderpark en het opnieuw bestraten van wegen in het ommuurde centrum. De provincie Limburg draagt de helft van dat bedrag bij. De fundamenten van de middeleeuwse Geulpoort werden twee jaar geleden blootgelegd. De reconstructie van de poort met zijn ooit beeldbepalende toren in het stadscentrum wordt zo waarheidsgetrouw mogelijk uitgevoerd. Daarom zijn de bijkomende aanzetten van de oude stadsmuur van essentieel belang. Er is een aparte commissie met deskundigen ingesteld, die Van Hoogevest Architecten adviseert bij het ontwerp. De Grendelpoort was een middeleeuwse stadspoort die in de 17e eeuw deels is afgebroken. De restanten zijn in de afgelopen eeuw diverse malen gerestaureerd, met wisselend succes. Uit bouwhistorisch onderzoek blijkt dat de Grendelpoort voorheen minstens één extra verdieping heeft gehad. De toestand van de fundering is zodanig dat het weer opbouwen van die extra verdieping geen technische problemen oplevert. 

Lees meer in het regionale nieuws Valkenburg

Ontwerp Geulpoort, Ron Verduijn