Nieuwe poorten in Limburg

Van Hoogevest Architecten kreeg in Valkenburg opdracht voor het ontwerp van nieuwe stadspoorten. Letterlijk bouwend op historie ontwerpt Ron Verduijn twee nieuwe stadspoorten, al eeuwen verdwenen, die de oude contouren volgen van de middeleeuwse voorgangers, de Geulpoort en de Grendelpoort. Qua materialisering sluiten de nieuwe gebouwen aan bij de hier veel toegepaste mergelsteen. Tegelijkertijd is de reconstructie uiterst modern, passend in deze tijd, met uitzichtspunten over de stad en de omgeving. In de torens en aansluitende nevenruimtes zijn horecafuncties ingepast.