Platform Ervaringen en dilemma's in de restauratiepraktijk

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en de Vereniging Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) organiseren op 2 juni 2015 in de gerestaureerde Sint-Joriskerk in Amersfoort een bijeenkomst over ervaringen, keuzes en dilemma's bij het restaureren van monumenten. Doelgroepen zijn eigenaren, beheerders en andere betrokkenen bij restauratie en interventie binnen (kerk)monumenten en is gericht op het uitwisselen van kennis en ervaringen via concrete voorbeelden.

Annet van Goor-Oortgijsen (oud-voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Sint-Joriskerk)  zal in samenspraak met Gijsbert van Hoogevest (erfgoedarchitect Van Hoogevest Architecten) om 13.10 uur de aftrap geven onder de titel: Ontwerp is creatief denken: hoe zijn cultuurhistorische waarden te combineren met multifunctioneel gebruik? Aan de orde komt onder andere het ontwerp van de nieuwe inbouw in de Sint-Joriskerk. Daarna volgen onderwerpen die variëren van energiehuishouding binnen monumentale kerkgebouwen tot en met werken met een restauratiebestek en volgens ERM-richtlijnen.

Meer informatie en aanmelden kan via de website van de ERM en de website van de VMBK

Fotografie Frank Hanswijk, de inbouw in de Sint- Joriskerk Amersfoort ter verbreding van het gebruik, ontworpen door Ron Verduijn van Van Hoogevest Architecten.