personeelsdag en 40-jarig jubileum Gijsbert van Hoogevest

Op zaterdag 22 september hebben we onze jaarlijkse personeelsdag gevierd in Delft. We zijn begonnen in de Porceleyne Fles en een deel van de groep heeft van daaruit een architectuurwandeling gemaakt door Delft waarbij onder andere de Universiteitsgebouwen werden bezocht met de bijzondere bibliotheek van Francine Houben. Een ander deel kreeg een rondleiding door de fabriek van de Porceleyne Fles en heeft daar ook zelf een vaas of bord beschilderd. Aan het einde van de middag heeft Ron Verduijn ons in de Nieuwe Kerk Delft uitleg gegeven over de recente restauratie en de nieuwe toevoegingen, zoals het entreeportaal en de winkel. 

s' Avonds hebben we heerlijk gegeten in la Tasca. Dit gezamenlijk moment is aangegrepen om Gijsbert van Hoogevest toe te spreken die op 1 oktober aanstaande 40 jaar leiding geeft aan Van Hoogevest Architecten. Namens het MT heeft Carien van Hoogevest in vogelvlucht enkele belangrijke erfgoedprojecten voorbij laten komen in een powerpoint en highlights belicht zoals het 100-jarig jubileum in 2009, waarbij Gijsbert een Koninklijke Onderscheiding ontving voor zijn erfgoed-oeuvre en vele nevenactiviteiten. Natuurlijk mocht de restauratie van het Rijksmuseum in Amsterdam niet ontbreken en ook werden de vriendschappen benoemd die zijn ontstaan in 40 jaar voortbouwen op historie. Jan Roest besteedde aandacht aan de kerkrestauraties als specifiek onderdeel van ons werk en Maarten Bakker belichtte het vele bijzondere werk dat wordt verricht aan acquisitie. Namens het personeel overhandigde Ron Verduijn mooie cadeaus en lieten ook de oud-werknemers van zich horen bij monde van Huib Speksnijder. Kortom we kijken terug op een hele mooie, creatieve en vrolijke dag vol van ontmoetingen.