Kees Valkensteinschool naar OBS Haarzicht

Van Hoogevest Architecten heeft de architectenselectie gewonnen voor de nieuwe openbare basisschool Kees Valkenstein in Vleuten. De nieuwbouw zal een kleurrijk hart gaan vormen in de Vleutense wijk Haarzicht. In de nieuwe school wordt basisonderwijs gecombineerd met buitenschoolse opvang en een gymzaal. Voor de kinderopvang wordt een eigen gebouw ontworpen naast het schoolgebouw.

Energieneutraal

In de visie van architect Herman Bakker wordt de nieuwe school energieneutraal. Zowel de oriëntatie van de nieuwbouw als de kapvormen met grote overstekken spelen daarop in. Het dak zal als energiebron gaan werken door integratie van pv panelen.

Functionaliteit

Speelse vormen zijn gecombineerd met een heldere clustering van functies. Hierdoor wordt de nieuwe school een levendig gebouw, waarbij ontmoeting en ontvangst centraal staan. De multifunctionele speellokalen en een grote tribunetrap vormen het hart van de school.

Stedebouwkundige situatie

De bouwlocatie ligt juist op de overgang van landelijk naar dorps wonen, aan een archeologische ’ader’ met Romeinse resten. De kapvormen sluiten aan bij zowel het dorpse als het landelijke karakter van de omgeving.

impressie Van Hoogevest Architecten