Start bouw Marcusschool in Utrecht

Op 15 april 2013 zal de bouw van start gaan van de Marcusschool aan de Mayadreef in de Utrechtse wijk Overvecht, in opdracht van de Katholieke Scholenstichting Utrecht. De Utrechtse wethouder van onderwijs Jeroen Kreijkamp zal namens de gemeente aanwezig zijn bij de feestelijke start van de bouw.

Vreedzame school

In 2011 won Tanja Wendt de prijsvraag voor de nieuwe Marcusschool in Utrecht. De school heeft 21 klaslokalen, een VVE-ruimte (voor- en vroegschoolse educatie) en buitenschoolse opvang, in het totaal met een bruto vloeroppervlak van 2789 m2. De Marcusschool is een zogenaamde ‘vreedzame school’, waar onderwijs van kind en ouder zal worden ondergebracht. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen ter bevordering van sociale competentie en democratisch burgerschap.

Ontwerp

De school is ontworpen met een duidelijk herkenbare hoofdentree, maar wel gedacht als alzijdig gebouw zonder achterkanten. Rondom de school wordt voorzien in meerdere speelplekken. In het interieur zijn in de plattegrond heldere loop- en zichtlijnen ontworpen waarbij ontmoeten centraal staat en tegelijkertijd alles zo wordt ingericht dat rust mogelijk is. Het ontwerp van transparante gevels zorgt op de leerpleinen voor een goede relatie tussen binnen en buiten.

Frisse Scholen

De school zal op gebied van de binnenmilieuaspecten, luchtkwaliteit en thermisch comfort voldoen aan de norm van Frisse Scholen Klasse B. De EPC-waarde blijft 27% onder de wettelijke norm en daarmee is de energieprestatie naar verwachting behoorlijk goed.

Zie ook het youtube-filmpje