Kuiperij Meester, een industriele erfgoedparel

Met stralend weer is op 28 juni 2018 Kuiperij Meester in Amersfoort officieel heropend door wethouder Astrid Janssen. Zij verrichtte de openingshandeling door het onthullen van het oude naambord aan de zijgevel. Ruim twee jaar geleden kocht Gijsbert van Hoogevest de kuiperij aan de Hellestraat, eigendom van de familie Meester die hier vanaf het begin van de vorige eeuw woonde en werkte. Bij koop was de kuiperij dringend toe aan herstel. De restauratie ging uit van constructieve verbetering en behoud van het authentieke karakter met de waardevolle kuipersinventaris. Het is de bedoeling om de werkplaats in de toekomst open te stellen voor publiek. Een parel van industrieel erfgoed is hiermee veiliggesteld voor de toekomst. 

Hoge cultuurhistorische waarde
Drie generaties van de kuipersfamilie Meester woonde en werkten ruim een eeuw in Hellestraat 7, een van origine 17de-eeuws pand. Het waren kuipers in hart en nieren en vaardig in het maken van houten kuipen en tonnen. De kuiperij vormt een levendige herinnering aan dit oude ambacht dat bijna geheel verdwenen is uit Nederland. Het gebouw zelf is ook uniek omdat alle andere historische bebouwing aan de Hellestraat in de jaren zeventig onder de slopershamer is verdwenen. Achter de kuiperswoning en de kuiperswerkplaats bevinden zich nog vrij zeldzame eenkamerwoningen, de zogenaamde armenhuisjes die in de 19deeeuw 20steeeuw nog werden bewoond door families met kinderen. Zowel de inboedel met het bewaard gebleven kuipersgereedschap van vele generaties terug, als het huis zelf hebben dus een hoge cultuurhistorische waarde. Erfgoedarchitect Gijsbert van Hoogevest heeft met oog voor deze waarde het pand conserverend gerestaureerd en het authentieke karakter weten te behouden. 

Museale bestemming voor Kuiperij Meester
Van jongs af aan was Marinus Meester de achterbuurman van Gijsbert van Hoogevest die in het huidige kantoorpand van Van Hoogevest Architecten aan de Westsingel 9 is geboren en getogen. Toen Meester overleed hebben de erfgenamen van Meester een voorstel gedaan voor verkoop aan Van Hoogevest. Het was een unieke kans want de achterbuurman komt maar één keer te koop. Bouwkundig mankeerde er veel aan. De voorgevel moest worden gestut. Daarna was er alle tijd om de restauratie met aannemer Piet Legemaat voor te bereiden. Met verschillende partijen uit de erfgoedwereld en mensen met kennis van de kuiperij is nagedacht over mogelijkheden voor herbestemming. Het bewaard gebleven kuipersgereedschap bleek van hoge waarde te zijn. Al snel stond vast dat de bijzondere inboedel van Meester behouden moest blijven. De stukken zijn gefotografeerd en geïnventariseerd door Bart de Groot en nu weer teruggeplaatst op de oorspronkelijke plek. Ook werd door de Gemeente Amersfoort het initiatief genomen om tijdens restauratie bouwsporen te onderzoeken en kwamen vele interessante, historische gegevens boven water. Graag wil Van Hoogevest de werkplaats met inboedel als museale attractie openstellen voor publiek. Andere ruimtes kunnen eventueel verhuurd worden aan derden.  

Volg Kuiperij Meester via facebook Kuiperij Meester

fotografie Thomas Weber en Annelot de Boer