Een nieuw geluid

De KRO-studio in Hilversum staat al langere tijd leeg. Vele herbestemmingsplannen passeerden de revue. Steeds ging die planvorming ten koste van een belangrijk deel van de monumentale bebouwing. Tijd voor een nieuw geluid. Herman Bakker onderzocht mogelijkheden om hier een school te vestigen in combinatie met kantoorfuncties.

fasering bouwdelen

haalbaarheidsstudie VHA

Zijn haalbaarheidsstudie gaf hij de titel Een nieuw geluid. Daarin wordt invulling gegeven aan de kantoor- en onderwijsbehoefte van de Verenigde Scholen A.J. Alberdingk Thijm en bleek het een haalbaar plan waar muziek in zit, zoals de subtitel luidt van de haalbaarheidsstudie. Voor deze overkoepelende organisatie voor katholiek onderwijs ontwierp Bakker ook een uitbreiding van de Internationale School, evenals de KRO-studio gelegen aan de Emmastraat in Hilversum en gerealiseerd in 2013.

De KRO-studio is ontworpen door architect W.A. Maas in 1936. Daarna werd het gebouw uitgebreid door de architecten F.J. Wiegerinck en H.J. van Balen. In 1974 werd een forse uitbreiding gerealiseerd door architect J.R. Brinckman. Dit in vorm en opbouw sterk afwijkende bouwdeel is qua monumentwaarde indifferent, terwijl de eerste uitbreiding een duidelijk cohesie vertoont met de studio van architect Maas en daarmee wel monumentale kwaliteit heeft.

Het complex ligt op een eiland dat wordt omringd door villabebouwing. Deze villa's worden in het plan van Bakker behouden. De uitbreiding uit de jaren 70 wordt gesloopt en in de eerste uitbreiding zijn de kantoren en klaslokalen ondergebracht. Het zogenaamde entreegebouw krijgt in deze studie een multifunctionele bestemming: gymnastiek lokaal, speellokaal en ruimte voor grotere bijeenkomsten. Hiermee sluit het plan naadloos aan bij de ruimtebehoefte van de Verenigde Scholen Alberdingk Thijm.

Stedenbouwkundige situatie haalbaarheidsstudie VHA

Lees hier het artikel in de Gooi- en Eemlander

Zie ook onze projectpagina van de uitbreiding van de Internationale School Alberdingk Thijm