De gerestaureerde absis weer in beeld

De steigers rondom de oostelijke traptorens van de kathedrale basiliek van Sint Bavo in Haarlem zijn weer verwijderd en ook de absis komt steeds meer in het zicht. Nu kan het restauratiewerk goed worden beoordeeld. De herstelde kleurrijke uitmonstering en de nieuwe natuurstenen onderdelen, de nieuwe leibedekking en de gerestaureerde glas-in-loodramen getuigen van waar vakmanschap. Het is een feest om de rijke architectuur van Joseph Cuypers weer in alle details hersteld te zien.

Drie natuurstenen beelden die bovenop de absis staan, voorstellende Christus met Henoch en Mozes, bevonden zich in zeer slechte staat. Na aanheling van de ontbrekende delen is een scan gemaakt om computergestuurd nieuwe beelden te kunnen frezen uit de natuursteen Portland Whitbed. In december zijn ze onder grote belangstelling herplaatst en gewijd door Mgr. Hendriks.

Ook de andere natuurstenen beelden op de absis en de straalkapellen zijn gescand zodat de huidige vorm bewaard blijft voor de toekomst.

Fotografie Hans Reuling