Heropening na restauratie en herinrichting

Op 8 december is de middeleeuwse Sint Joriskerk in het centrum van Amersfoort feestelijk heropend. De restauratie was noodzakelijk vanwege ernstige aantasting van de houten kapconstructie door de bonte knaagkever. Door de verzwakte constructie waren onderliggende gewelven en muren gaan scheuren. Het herstel omvatte ook vervanging van verweerde natuurstenen onderdelen van het zuidelijk entreeportaal aan de Hof.

In de kerk werd voor het bredere culturele gebruik op weekdagen, een nieuwe inbouw ontworpen ten behoeve van faciliteiten, zoals garderobe, pantry en toiletten. De inbouw presenteert zich bescheiden, zowel qua locatie in de meest westelijke travee van de kerk, als qua vorm en materialisering. Drie zichtassen worden vanuit deze inbouw hersteld over de gehele lengte van de kerk en geven richting aan verkeersstromen.

Foto Jos Stöver