Start bouw

Op maandagochtend 31 maart gaf de wethouder voor Onderwijs in Utrecht het officiële startsein voor de bouw van de ´vreedzame basisschool’ Joannes XXIII. Het ontwerp voor de nieuwe basisschool aan de Neckardreef is gemaakt door Herman Bakker, in opdracht van de Stichting Overvecht-Zuid voor het Katholiek Onderwijs (SOZKO).

Het nieuwe schoolgebouw krijgt negen lokalen, een ouderlokaal, twee lokalen voor voor- en vroegschoolse educatie, een speellokaal en een gymzaal. Ook is voorzien in een extra ruimte ten behoeve van toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.

De wensen van de toekomstige gebruikers en de stedenbouwkundige randvoorwaarden waren medebepalend voor het ontwerp van Herman Bakker. De nieuwe school heeft, vanwege de beperkte kavelruimte, een compacte vorm met een kleine footprint. Het gaat uit van een alzijdig gebouw, waarbij alle kanten even belangrijk en uitnodigend zijn. De gevouwen dakvorm met speels lopende daklijnen vormt een markante bekroning van de gevels. Ook binnen de school is er voorzien in een grote diversiteit aan ruimten. Met een EPC-waarde van 0,46 zal het ook een uiterst energiezuinig gebouw worden.

Naar verwachting wordt het gebouw eind dit jaar (of begin volgend jaar) opgeleverd. 

Hieronder de foto's van het officiële startsein door de wethouder van Onderwijs.