EnergieSchool Jirnsum volop in het nieuws!

In Jirnsum (Friesland) is de EnergieSchool in gebruik genomen. In de duurzame brede school zijn twee scholen ondergebracht: de obs It Tredde Sté en de rkbs Sint Radboud. Het is de vierde school in Nederland die is ontworpen en gerealiseerd volgens het principe PassiefBouwen. Dankzij slimme bouwtechnieken worden hoge isolatiewaarden bereikt waardoor weinig tot geen installaties nodig zijn en een prettig binnenklimaat ontstaat. Het werkt ook in de praktijk: de school ontving niet alleen voor het ontwerp van Ron Verduijn, maar ook voor de uitvoering het PassiefBouwen-certificaat.

Klik hier voor de brochure van de EnergieSchool

Voor verwarming, koeling en luchtverversing wordt gebruik gemaakt van lucht. Door een goede isolatie van wanden en daken is er verder nauwelijks verwarming nodig. Met het warme én koele weer van de afgelopen weken hebben de gebruikers al de voordelen van de nieuwe school kunnen ervaren. Geen standaard schoolgebouw dus. Vanuit onderwijsland is er veel belangstelling voor Jirnsum, vooral ook omdat de regeling van de installatie zo eenvoudig blijkt te zijn. Een ander belangrijk voordeel zijn de lage exploitatiekosten.

Op 18 september 2013 opende wethouder Hermien de Haan van de gemeente Boarnsterhim in het kader van de Dutch Green Building Week een bijzondere kennismeeting die plaatsvond in de EnergieSchool. De Dutch Green Building Week is een jaarlijks evenement dat in het teken van klimaatverandering staat. Dit jaar werd de belangrijke rol van duurzame gebouwen in gezondere, duurzamere gemeenschappen toegelicht.

Klik hier voor de website van de Dutch Green Building Week

Het Friesch Dagbad interviewde architect Ron Verduijn over zijn duurzame ontwerp, de nieuwe samenwerking tussen twee scholen en het betrekken van de leerlingen bij de inrichting van het buitenterrein en het kleurgebruik.

Download hier het artikel uit het Friesch Dagblad