International School

Van Hoogevest Architecten ontwerpt voor de International School Utrecht (ISUtrecht) tijdelijke huisvesting aan de Van Bijnkershoeklaan. Aanleiding daartoe is de snelle groei van het aantal leerlingen, waardoor de school aan de Notebomenlaan te klein is geworden. 

ISUtrecht voorziet in een internationaal onderwijsprogramma, voor leerlingen in de leeftijdgroep van 4 tot 18 jaar. Het programma sluit aan op dat van andere internationale scholen in binnen- en buitenland.

De tijdelijke huisvesting moet op korte termijn worden gerealiseerd en krijgt een omvang van 2000 m². Belangrijke speerpunten zijn een hoge mate van flexibiliteit en een goede uitstraling. De tijdelijke huisvesting zal minimaal 3 jaar dienst moeten doen, totdat het definitieve schoolgebouw klaar is. 

De huidige school aan de Notebomenlaan

Bekijk de website van de International School Utrecht