Inspectie luchtbogen

De restauratie van twee luchtbogen van de Domkerk in Utrecht gaat binnenkort van start. Dinsdag 25 november is met behulp van een hoogwerker inspectie uitgevoerd aan de luchtbogen om de toestand te beoordelen.

De inspectie, uitgevoerd onder leiding van projectleider Edgar de Bruijn, heeft een nauwkeurig beeld opgeleverd van het noodzakelijke herstel. De inspectiegegevens worden verwerkt in een rapportage en Plan van Aanpak voor de restauratie.

In het voorjaar werd geld ingezameld via de crowdfundingsactie Draag de Dom om de twee luchtbogen te kunnen restaureren. De inzamelingsactie leverde ruim 50.000 euro op. Naar verwachting zal er begin 2015 begonnen worden met de daadwerkelijke restauratie.