Nieuw Integraal Kind Centrum Berkelwijk voor Leusden

In de nieuwbouw IKC Berkelwijk in Leusden worden twee basisscholen, het expertisecentrum taalschool Voila en kinderopvang Humanitas samen onder één dak gebracht. Architecten Ron Verduijn en Ana Magdalinoiu ontwierpen dit IKC tot en met het Voorlopig Ontwerp. Het vervolgtraject zal door derden worden uitgewerkt.  

Multifunctionaliteit als meerwaarde

In ieder Integraal Kind Centrum of Multifunctionele Accommodatie vormt multifunctionaliteit een belangrijke meerwaarde voor het gebouw. Daar waar ruimtes gedeeld worden doen zich door gebruikers vaak onvermoede mogelijkheden voor om met elkaar in contact te komen. Onze ervaring is dat deze mogelijkheden zich alleen voordoen als het ontwerp zorgvuldig is uitgewerkt, geheel toegespitst op het (mogelijk) toekomstig gebruik. Als het plan niet goed is doordacht, dan kan multifunctionaliteit eerder een last dan een meerwaarde worden. 

Onderscheid tussen private en publieke ruimte

Volgens het architectenteam van Van Hoogevest Architecten ligt de sleutel tot een hanteerbaar multifunctioneel gebouw in het maken van een helder onderscheid tussen private en publieke ruimten. Als iedere gebruiker binnen het ensemble zijn eigen ‘huis’ krijgt, waarin hij zijn identiteit kan herkennen, dan zal het multifunctionele gedeelte van het gebouw een ‘plein’ kunnen worden waar mensen elkaar zowel georganiseerd als spontaan zullen ontmoeten.

Duurzaamheid

Het is onze ambitie om het gebouw energieneutraal te maken, volgens de principes van het passief bouwen. Het uitgangspunt is eenvoudig: Zorgen voor een minimale energiebehoefte en een minimaal energieverlies via optimale isolatie en kierdichting en een compacte bouwvorm. Een energielabel van A++++ moet mogelijk zijn. Daartoe is de oriëntatie van het gebouw ten opzichte van de zon bepalend voor mogelijkheden om in de winter zonnewarmte op te vangen en in de zomer warmte te weren. Uitgangspunt is low tech duurzaamheid die zowel nuchter als praktisch is. Een kind moet het kunnen uitleggen. Wij hebben een voorkeur voor natuurlijk materiaalgebruik, zoals baksteen, een gelamineerde houtconstructie, linoleum en keramische tegels. 

Klik hier voor het artikel van Sibo Arbeek in Schooldomein over IKC Berkelwijk

Klik hier voor de projectpagina

Tekeningen Ana Magdalinoiu