Nieuwe toekomst

Van Hoogevest Architecten werkt aan het Voorlopig Ontwerp voor aanpassing van het voormalige AVRO-studiogebouw in Hilversum. Dit rijksmonument, ontworpen door architect Ben Merkelbach, is in 1936 gebouwd en in 1970 fors uitgebreid en intern verbouwd.

Huidige en toekomstige gebruiker is mediabedrijf Blue Circle. De aanpassing van het gebruik als studiogebouw naar kantoorgebouw is bouwkundig en installatietechnisch nooit gedaan. Herman Bakker heeft een haalbaarheidsstudie gedaan om de herbestemming van studiogebouw naar kantoorgebouw alsnog te laten plaatsvinden. Hierbij wordt rekening gehouden met het unieke karakter van het gebouw en de doos-in-doos-constructie van de studioruimtes.

Uit de haalbaarheidsstudie blijken drie ingrepen noodzakelijk: herstel van de hoofdstructuur, aanpassing van de tussenverdieping t.b.v. functioneel gebruik en het inbrengen van daglicht. Op dit moment wordt het gebouw door ons ingemeten en uitgetekend en wordt de studie verder uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp.

Het AVRO-studiogebouw was zeer modern voor zijn tijd, waarbij techniek en architectuur in sterke samenhang zijn vormgegeven. Wij zijn er trots op dat we dit monument mogen klaarmaken voor een nieuwe toekomst!

3d-model 1e verdieping

Langsdoorsnede 

Entreehal in 1936