Diploma directievoering UAV 2012/STABU bestek

De opleiding directievoering UAV 2012/STABU bestek bij ASPECTIBUS leert de cursist om te werken overeenkomstig alle thema’s en taken, zowel de noodzakelijke-, de niet-noodzakelijke taken of keuzetaken en multitaken uit Fase 09 Uitvoering - Directievoering conform de standaardtaakbeschrijving 2009 (DNR-STB 2009). Ook moet hij in staat zijn de kerntaken te kunnen uitoefenen van het beroep bouwkundig toezicht zoals deze functie voorkomt in de beroepscompetentieprofielen architectenbranche

Wij willen Henk van Spijkeren feliciteren met het behalen van dit diploma. Het is weer een stap voorwaarts in je carrière!

fotografie Carien van Hoogevest