Prijsvraag Eusebius Arnhem, Van Hoogevest Architecten geselecteerd

De Stichting Eusebius Arnhem, verantwoordelijk voor het behoud en de exploitatie van de Grote of Eusebiuskerk in Arnhem, heeft een prijsvraag uitgeschreven om de kerk te voorzien van een nieuwe noord-zuidroute en daarmee een betere verankering in de stedelijke context. Van de bijna 100 inzendingen is het plan van Ron Verduijn en Annette Weerts, samen met 5 andere plannen geselecteerd om verder uit te werken. 

De nieuwe verbinding tussen de noord- en zuidzijde van het transept wordt door de architecten opgevat als het heropenen van de publieksroute, zoals die in de geschiedenis van het kerkgebouw ooit heeft bestaan. De Eusebius wordt daarmee een nieuw centraal plein in de stad, geschikt voor multifunctioneel gebruik. Een wolk van parachutestof vormt een nieuwe aanwezigheid binnen het kerkgebouw, overdekt het transept en de beide nieuwe toegangsportalen en faciliteert multifunctioneel gebruik, zoals hierboven schematisch is weergegeven.