Gezondheidscentrum Molenweg

Op vrijdag 31 mei 2013 is een nieuw gezondheidscentrum geopend aan de Molenweg in Enkhuizen, gebouwd naar ontwerp van Ronnie Kuiper. Dertien gebruikers in de eerste en tweedelijns gezondheidzorg vinden hier onderdak, waaronder het West Fries Gasthuis, de huisartsenpraktijk HOED, een apotheek, fysiotherapie, praktijk voor psychotherapie, de GGZ , tandarts, orthodontist en vijf andere aan gezondheid gerelateerde instanties. Met een gedifferentieerde gevelarchitectuur sluit het nieuwe centrum naadloos aan bij de bestaande bebouwing en de historisch gegroeide stedelijke context.  

Kenmerkend voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Enkhuizen is de gedifferentieerde bebouwing aan de hoofd en zijwegen, met een hogere bebouwing aan de hoofdwegen. Hierdoor is het makkelijk oriënteren in de stad. Het nieuwe gezondheidscentrum in de Boerenhoek op de hoek van de Molenweg en de Postweg sluit aan bij deze heldere stedenbouwkundige structuur van Enkhuizen. Zo heeft de nieuwbouw  verschillende bouwhoogtes gekregen. Aan de Molenweg twee bouwlagen met een kap, terwijl aan de minder prominente Postweg de bouwhoogte is beperkt tot één bouwlaag met een kap. De gevelgeleding is ontworpen vanuit het bestaande grid van de omringende bebouwing, dat ook maatgevend is voor de gekozen beukbreedte. Typologisch sluit de nieuwbouw aan bij het oude postkantoor met postkoetsen en stallen, die hier in vroeger tijden hebben gestaan.

Bekijk onze projectpagina over het gezondheidscentrum

Klik hier voor de website van het gezondheidscentrum