Domkerk hoogste puntviering

Traditiegetrouw wordt in de bouw het hoogste punt gevierd. Zo ook bij de restauratie van de Utrechtse Domkerk. Op 9 oktober zijn door Anke Klein, wethouder voor Cultuur, Erfgoed en Wijk binnenstad, vanaf het steiger de laatste handelingen verricht om een nieuw gehakt natuurstenen bloemmotief, een zogenaamde kanthogel, te plaatsen bovenop de topgevel van het noordertransept. Dit was voor genodigden ook in de kerk te volgen op een groot scherm.

de nieuwe kanthogel op de topgevel van het noordertransept

Sinds juli 2017 wordt de Domkerk gerestaureerd in opdracht van de Protestantse Gemeente Utrecht, onder leiding van Van Hoogevest Architecten en uitgevoerd door Nico de Bont. Door subsidie van Rijk, Provincie en Gemeente, maar ook door particuliere fondsen en crowdfunding is de financiering van dit restauratiewerk mogelijk gemaakt. Sinds de integrale restauratie van de jaren tachtig wordt de Domkerk regelmatig geïnspecteerd en in standgehouden door planmatig onderhoud. Vanwege de slechte staat van veel hogerop gelegen natuursteenwerk was grootschaliger herstel nodig. Roestende verbindingen tussen natuurstenen onderdelen hebben veel schade veroorzaakt en ook zijn de oudere natuurstenen onderdelen aan het einde van hun levensduur. Er zijn plaatselijk natuurstenen onderdelen vervangen en op de topgevel zijn twintig gotische kanthogels, die er slecht aan toe waren vervangen door nieuwe in natuursteen gehakte kanthogels. Het werk aan het noordertransept is nu bijna afgerond en de volgende fase wordt over twee weken opgestart.

Onze projectleider Everard Bisschop op RTV nieuws

Domkerk in het nieuws in De Utrechtse Internet Courant, DUIC

Domkerk in het nieuws van het Nederlands Dagblad, ND

fotografie Van Hoogevest Architecten