Schilderingen Nieuwe Kerk Delft nu goed in beeld

De voorbereidende werkzaamheden voor de restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft zijn, sinds het officiële startsein op 8 mei jl., in volle gang. De bouwplaats is ingericht en het steigerwerk is geplaatst in het hoogkoor en het transept, de onderdelen die als eerste hersteld zullen worden. Een speciaal daartoe gespannen net onder het hoogkoor beschermt het beroemde praalgraf van Willem van Oranje. Een op 12 meter hoogte aangebrachte stofdichte vloer faciliteert een normaal gebruik van de kerkruimte.  

Vanaf de steiger komen mankementen pas echt goed in beeld, maar ook mooie onderdelen zoals de schilderingen op het eikenhouten gewelf van het hoogkoor. Deze olieverfschilderingen zijn aangebracht rond 1923 door beeldend kunstenaar en glazenier Jacob Por (1882 - 1947) en vertegenwoordigen een hoge monumentwaarde. Het herstel van de houten onderdelen achter het beschilderde gewelf zal dan ook met de nodige voorzichtigheid moeten worden uitgevoerd.

Men verwacht de restauratie eind 2015 te kunnen afronden. Na het hoogkoor en het transept worden de lage kooromgang en de zuiderzijbeuk gerestaureerd. Ook is in het totale project een uitbreidingsplan opgenomen, waarbij aan de zuidzijde van de kerk ondergronds nieuwe functionele ruimtes worden gecreëerd.

Fotografie Frank Hanswijk

Lees hier het nieuws van de Oude en Nieuwe Kerk Delft

Klik hier voor een filmpje over de start van de restauratie