Renovatie Jenaplanschool de Brug

Van Hoogevest Architecten won begin November 2020 de architectenselectie voor de renovatie van Jenaplanschool de Brug in Utrecht. Het schoolgebouw is in 1923 ontworpen door stadsarchitect Planjer en heeft een gemeentelijke monumentenstatus. In het verleden zijn er verbouwingen en uitbreidingen gerealiseerd die de ruimtelijke kwaliteit niet ten goede zijn gekomen. De opgave van nu is om het huidige onderwijsconcept van PCOU Willibrord optimaal in te passen binnen de mogelijkheden van het gebouw. Er moeten voldoende leer- en ontdekplekken komen en een viering- en atelierruimte als hart van het gebouw. Verduurzaming, realisering van een gezond binnenklimaat en een bewust energiegebruik zijn kerndoelen voor de gebruiker. 

Projectarchitect Ana Maria Magdalinoiu heeft daartoe gezocht naar een optimale balans tussen functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Zorgvuldige ingrepen herstellen de symmetrie, die gezien kan worden als kernkwaliteit van de oorspronkelijke architectuur. Door slimme schakeling van functies en optimalisatie van logistiek wordt het onderwijsconcept van Jenaplan mogelijk in dit mooie schoolgebouw van Planjer. Duurzaam, gezond en onderhoudsvriendelijk zijn thema's die de architect meeneemt in haar ontwerp voor renovatie van De Brug.

Renders Van Hoogevest Architecten