Collège Néerlandais in Parijs heropend

Na een intensieve restauratie is op 17 mei 2016 het Collège Néerlandais in Parijs heropend in gezelschap van Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hoogwaardigheidsbekleders van de Franse regering en de Universiteit. Ook de Nederlandse leden van het Comité Scientifique, die met hun expertise het Franse architectenteam hadden bijgestaan, behoorden tot de genodigden. De Nederlandse Regering droeg 2 miljoen Euro bij aan de restauratie van dit bijzondere Nederlandse Dudok-erfgoed op Franse bodem. 

Lees hier het artikel in het NRC van 19 mei 2016

Tussen de beide wereldoorlogen in ontstond aan de rand van Parijs een internationale studentenstad vanuit de gedachte dat een uitwisseling van verschillende culturen zou bijdragen aan de wereldvrede. Nederland was één van de deelnemende landen. Elk lid bouwde op het terrein van la Cité Internationale Universitaire aan de rand van Parijs, een studentenhuis in een landseigen architectuur. De architect Willem Marinus Dudok ontwierp voor Nederland het Collège Néerlandais.

Om de restauratie van het in bouwkundig slechte staat verkerende Collège Néerlandais te bespoedigen bood de Nederlandse regering in 1999 een boek aan: Dudok a Paris, samengesteld door verschillende experts van Dudok-architectuur, onder redactie van Carien de Boer-van Hoogevest. Het boek omvat een bundeling van kunsthistorische en architectonische kennis over Dudoks studentenhuis in Parijs. Daarna kwam het restauratiewerk op gang en werd een commissie samengesteld, le Comité Scientifique, die de Franse architect adviseerde bij restauratiekeuzes. Gijsbert van Hoogevest was als restauratiearchitect van het Hilversumse Raadhuis van Dudok, één van die leden en reisde samen met andere erfgoedspecialisten regelmatig naar Parijs. De heropening sluit een bijzondere periode af van samenwerking tussen Nederlandse en Franse erfgoedspecialisten. 

Gijsbert van Hoogevest en Fons Asselbergs op het dak van het Collège Néerlandais en op de foto onder minister Jet Bussemaker in de grote ontvangsthal bij de heropening van het Parijse studentenhuis

fotografie Carien de Boer-van Hoogevest/NRC