Brede school Kerckebosch

Op vrijdag 13 december won Van Hoogevest Architecten de architectenselectie voor de nieuwe brede school Kerckebosch in Zeist. In de brede school Kerckebosch zullen twee scholen, de katholieke Damiaanschool en de openbare Montessorischool, en kinderopvang (kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) worden gehuisvest.

In de winnende visie van Ron Verduijn is het beboste karakter van de plek het uitgangspunt voor de nieuwbouw. Het gebouw is de verbinding tussen de gebruikers en de prachtige locatie. De vier bouwdelen met verschillende kapvomen zijn als vingers tussen de bestaande bomen door geschoven. De verschillende gebruikers worden ieder in een eigen bouwdeel ondergebracht, waarbij in de architectonische uitwerking ook de eigen identiteit van de gebruiker tot uitdrukking gebracht zal worden.

Samen met WHR Installatie-adviseurs, Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau en Nieman Raadgevende Ingenieurs vormen we een integraal ontwerpteam waarin naast architectuur de disciplines constructies, installaties en bouwfysica zijn vertegenwoordigd. ‚Äč