Heropening Adelbertkapel in Bloemendaal

Nu de restauratie van de Adelbertkapel is afgerond wordt de kapel op 15 oktober 2015 heropend door het Bestuur van de Rooms Katholieke Begraafplaats Adelbert. De Adelbertkapel is in 1923 ontworpen als kerkhofkapel door de Franse Benedictijner monnik Dom Paul Bellot (1876 - 1944) in expressionistische baksteenstijl. Later kreeg de kapel ook andere functies. De verschillende gebruikers hebben vrij ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in het interieur die bij de zojuist afgeronde restauratie ongedaan zijn gemaakt. Nu is de oorspronkelijke uitmonstering in al zijn rijkheid weer te voorschijn gekomen. 

Klik hier om verder te lezen over dit werk op onze projectpagina

fotografie Frank Hanswijk