Renovatie Binnenhof

Van Hoogevest Architecten is sinds begin 2018 betrokken bij de renovatie van een deel van het Binnenhof in Den Haag. Het project is omringd door strikte geheimhouding. Vanaf 23 april 2019 zijn door Staatssecretaris Knops (Ministerie Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer, alle architecten en adviseurs benoemd die betrokken zijn bij dit grootschalige renovatieproject van onze regeringsgebouwen. Nu mogen ook de architecten hun betrokkenheid bekend maken, echter zonder verdere inhoudelijke mededelingen te doen.  

In het Binnenhof zetelen de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Het Binnenhof-complex is een acht eeuwen oud ensemble van gebouwen dat continu "in bedrijf" is. Na een periode van intensief gebruik kampen gebouwen met technische en bouwkundige gebreken. De grootschalige renovatie is noodzakelijk voor meer veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers, maar zal ook leiden tot behoud op de lange termijn van dit bijzondere culturele erfgoed. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof