Voortbestemmen van kerkgebouwen

Op 29 november heeft Herman Bakker op de beurs Kerk en Gemeente in Utrecht het thema 'Voortbestemmen van kerkgebouwen' belicht vanuit het project Zuiderkerk in Enkhuizen. Hier wordt momenteel een nieuwe inbouw ingebracht om de functionaliteit van de kerkruimte te verbeteren en deze geschikt te maken voor de toekomst. Het blijft een gevoelig moment voor gemeenteleden, wanneer wordt ingegrepen in een historische situatie waaraan men is gehecht. De architect doorloopt samen met de betrokken partijen een heel proces van afwegen tussen behoud en vernieuwing. Dan gaat het om emotie, maar ook om de potentie van het monument, de culturele draagkracht en de zoektocht naar de tolerantie voor verandering bij gebouwd erfgoed.

Dit was ook het onderwerp van de seminar 'culturele draagkracht' in Delft, georganiseerd door de KNOB en RMIT TU Delft, gehouden op dezelfde dag als de kerkbeurs en bezocht door andere architecten van ons bureau. In Delft ging het om monumentale gebouwen in bredere zin. De conclusie vanuit het seminar is nog niet eensluidend en vraagt om een vervolg. Kenmerkend voor de interventies van Van Hoogevest Architecten is een eigentijdse invulling die zich verhoudt tot het bestaande en voortbouwt op historie.

Zie ook het Reformatorisch Dagblad