Een nieuwe brede school voor Asperen

Van Hoogevest Architecten heeft in nauwe samenwerking met aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit Meerkerk de europese aanbesteding gewonnen voor ontwerp en bouw van een nieuwe brede school in Asperen. In de school zullen drie gebruikers worden gehuisvest: de Christelijke Basisschool De Open Poort, de Openbare Basisschool de Zandheuvel en een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van de Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN). De Brede school Asperen is ontworpen door architecten Ana Magdalinoiu en Herman Bakker van Van Hoogevest Architecten.  

Historisch Asperen

Het architectonisch concept refereert met zijn horizontale gelede bouwmassa aan de stadsmuren van het middeleeuwse Asperen en met zijn hoge gevelopening in de oostgevel aan de oude Heukelumse Poort. Hoewel al langere tijd uit het historisch stadsbeeld verdwenen, maakt deze middeleeuwse poort nog steeds onderdeel uit van het collectieve geheugen van de locale bevolking, getuige de naam van één van de basisscholen. Het nieuwe schoolgebouw ligt juist op de grens van de historische stadskern en de na-oorlogse uitbreidingswijk en vormt met zijn eenvoudige opzet en verbijzonderingen in het metselwerk, een verrassend passende verbindende schakel tussen de twee stadsgebieden.

Integraal ontwerp  

Door een compacte opbouw en efficiënte indeling van de plattegrond is het de architecten gelukt om het programma en de techniek binnen het beschikbare budget samen te brengen in een integraal ontwerp. De twee basisscholen en de SKCN hebben ieder eigen clusters met eigen toegangen voor de bovenbouw op de verdieping. Ze zijn ondergebracht ter weerszijden van een centraal hoger opgaand middengebied met de hoofdentree. In deze hoge ruimte, die is af te sluiten van de aangrenzende scholen, voorziet een tibrunetrap in mogelijkheden om de ruimte voor meer doeleinden te gebruiken, ook buiten schooltijden.

Betrokken partijen:

P. van Leeuwen (aannemersbedrijf Meerkerk), IBT (Ingenieurs in Bouwtechniek, Veenendaal), Feniks (installatieadviseurs, Utrecht), Den Doorn (installatietechniek, Nieuwendijk)

Renders:

Ana Maria Magdalinoiu (Van Hoogevest Architecten)