Academiehuis, Grote Kerk Zwolle

Na een verbouwing van bijna een jaar wordt vanmiddag Academiehuis, De Grote Kerk Zwolle, officieel heropend door burgemeester Henk Jan Meijer. Om de kerk meer te openen naar de stad en het brede gebruik te professionaliseren is in opdracht van de Stichting Grote Kerk Zwolle naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten een herinrichtingsplan gerealiseerd dat stapsgewijs, afhankelijk van subsidiestromen wordt uitgevoerd.

Verleden, heden en toekomst

De middeleeuwse Sint Michaëlskerk is icoon van de Hanzestad Zwolle en heeft een hoge monumentwaarde. In de eerste eeuwen fungeerde de stadskerk als een soort overdekt plein en vormde een bruisend middelpunt van de stad. Na de reformatie werd de kerk als protestantse preekkerk geslotener en ook gevuld met een groot aantal banken. Allereerst is onderzocht wat de waarden en kansen zijn van deze bijzondere kerk. Op basis daarvan zijn intrinsieke monumentwaarden benut door een reeks van subtiele ingrepen, die verleden en heden verbinden met de toekomst.

Heropening portalen

Zo zijn de kerkportalen aan de noord- en zuidzijde heropend, waardoor een verbindende route is ontstaan tussen twee aangrenzende pleinen en de kerk zich hier opent naar de stad. Een samenhangende ingreep was een sterke reductie van het meubilair en aanpassing van de vloer, waardoor de oorspronkelijke ruimtelijke kwaliteit weer leesbaar is geworden en er meer mogelijkheden zijn ontstaan voor breed gebruik. Gelijktijdig zijn facilitaire voorzieningen ingebracht, zoals voldoende sanitair in de voormalige stookkelder. 

Ontwerp en realisatie

Ontwerp en projectbegeleiding (projectmanagement, directievoering en toezicht) door Van Hoogevest Architecten, in samenwerking met: DWA installatieadvies, Alferink van Schieveen constructief advies, Geluidburo akoestisch advies, Arcx bouwhistorische begeleiding, Vermeulen lichtadvies. Het werk is gerealiseerd door: Hanzebouw, bouwkundig (hoofd)aannemer, Breman Utiliteit werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, Vermeulen/Verweij lichtinstallatie, Archeologie Zwolle archeologische begeleiding, Kunstregie kunstwerken entreedeuren noord- en zuidportaal, Wiesner Hager stoelen, Schaapsound geluid- en WIFI installatie.

Fotografie Frank Hanswijk