kerkenplatform Lebuïnuskerk Deventer
Jan Roest en Ron Verduijn van Van Hoogevest Architecten zijn sprekers op een symposium in de Lebuinuskerk in Deventer dat plaatsvindt op 28 januari 2017 en dat is georganiseerd door het kerkenplatform. Zij vertellen onder meer over de herinrichting van de Lebuïnuskerk en over voortbestemmen van kerkgebouwen in het algemeen.

Het kerkenplatform bestaat uit 6 partijen die samen expertise in huis hebben om kerkrentmeesters en beheerders van kerkgebouwen te begeleiden in het proces van herbestemming of verbreding van het kerkelijk gebruik. Lees hierover meer in de bijgevoegde folder.