Vandaag, op 24 februari 2023, is Jenaplanschool de Brug na een interne verbouwing en renovatie feestelijk heropend. Het schoolgebouw is honderd jaar geleden ontworpen door stadsarchitect Planjer en heeft een gemeentelijke monumentenstatus. Het ontwerp voor herinrichting omvat een betere inpassing van het onderwijsconcept waarbij herstel van de kernkwaliteiten van het monument tot uitgangspunt is genomen. De Brug heeft een grote centrale viering- en atelierruimte gekregen als hart van het Jenaplanonderwijs. De onregelmatigheden in het gebouw zijn benut om bijzondere zichtlijnen en intieme leer- en ontdekplekken te creëren.
Ook aan het exterieur vonden herstelwerkzaamheden plaats. Op basis van kleuronderzoek kregen de kozijnen hun originele kleuren terug. De hoofd- en nevenentrees zijn voorzien van nieuwe deuren passend bij de Amsterdamse Schoolstijl van Planjer. Door een slimme positionering van twee nieuwe trappenhuizen in het gebouw was het mogelijk de storende stalen noodtrappen aan de buitengevel te verwijderen. Het onderwijsconcept van De Brug komt nu optimaal tot zijn recht in het gerenoveerde en verduurzaamde schoolgebouw. Zie voor meer informatie onze projectpagina.