Op woensdagmiddag 21 februari 2024 is het hoogste punt gevierd van de gevelrestauratie van het historische gebouwenensemble van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae aan het Rokin en het Spui. Er zijn inspirerende speeches gehouden door bestuursvoorzitter van de Vereniging Jeroen Werner, algemeen directeur van Arti Mieke Prinse en erfgoed architect Gijsbert van Hoogevest.
Het restauratiewerk, uitgevoerd door Graaff Bouwgroep, omvatte herstel van stucwerk, houtwerk, lood- en zinkwerk en niet te vergeten het schilderwerk op basis van kleurhistorisch onderzoek. Om het monument energetisch te verbeteren zijn aan de binnenzijde achterzetgevels toegevoegd met nieuwe ramen voorzien van isolatieglas. Hiermee is het pand verduurzaamd zonder aantasting van monumentwaarden.

Restauratiewerk

De gevelrestauratie is het eerste onderdeel van het masterplan dat in 2019 is opgesteld door Van Hoogevest Architecten. Naast een integrale renovatie omvat het masterplan functionele verbeteringen die nodig zijn voor een eigentijds gebruik. Deze aanpassingen zijn ook ontworpen vanuit de gedachte om waardevolle historische tijdslagen weer zichtbaar te maken in dit rijkgelaagde bijzondere rijksmonument. De financiële bijdrage vanuit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) heeft deze eerste fase mogelijk gemaakt. Nu wordt fondsenwerving ingezet om de vervolgfasen mogelijk te maken.

Architect Van Hoogevest Architecten, Andrea Dolfsma, Gijsbert van Hoogevest, Ronald Veltman
Aannemer Graaff Bouwgroep
Zink en loodwerken BV Jobse
Schilderwerk Schildersbedrijf Hoogstraten
W-installaties Technisch Bureau Massier
E-installaties Endenburg elektrotechniek
Bouwhistorisch onderzoek en waardestelling De Fabryck, bureau voor gebouwhistorisch onderzoek
Verkennend kleuronderzoek Lynn van Rijnsoever